Hướng dẫn sử dụng Facebook chat

+ Nhập địa chính xác Facebook fanpage bằng cách copy trên thanh địa chỉ trình duyệt
+ Chọn mở cửa sổ nhắn tin nếu không có người trực trả lời khách hàng ngay lập tức
+ Hoặc chọn chat trực tiếp với khách hàng trên cửa sổ mới của trình duyệt nếu có người trực Messenger

Nếu chat box không hiển thị thì kiểm tra cấu hình trang Facebook như dưới.

Đảm bảo cho phép mọi người liên hệ với trang và không có giới hạn theo quốc gia hoặc độ tuổi.

Admin sẽ quản lý và trả lời tin nhắn của khách hàng thông qua phần quản lý tin nhắn của trang.